telefoon_scheffers  0598 - 592 303     email_scheffers  info@scheffersadvocatuur.nl     facebook scheffers

Familie- & Erfrecht

Familierecht

Als uw huwelijk of relatie eindigt, komen er veel vragen op uw pad. Hoe verloopt de scheidingsprocedure? Wie gaat waar wonen? Welke spullen mag ik houden? Wat zijn de financiële gevolgen voor mij? 

Indien er kinderen in het spel zijn, moeten er afspraken worden gemaakt over omgang, ouderlijk gezag en de verdeling van de kosten van de kinderen. Ook moet u samen een ouderschapsplan opstellen.

Gelukkig hoeft u niet zelf alle antwoorden te vinden. Onze advocaten kunnen u van begin tot einde helpen en adviseren.

Alimentatie

Veel van de procedures in het familierecht gaan over partneralimentatie of kinderalimentatie. Alimentatie wordt vaak vastgesteld op basis van de financiële positie van beide partijen op dat moment. Als die situatie later wijzigt, dan kan dit reden zijn om de alimentatie te wijzigen. Bij ons kunt u uw alimentatiebedragen laten checken. Ook kunnen wij voor u de procedure starten om uw alimentatie te wijzigen. 

Bewind, Curatele en Mentorschap

Soms kan een familielid door een gok- of drankverslaving niet meer zelf zijn of haar geldzaken beheren. In dat geval proberen familieleden vaak om zo iemand onder bewind of curatele te laten stellen. Ook kan het voorkomen dat iemand door bijvoorbeeld een verstandelijke beperking niet in staat is om de regie over zijn of haar leven te voeren. In zo’n geval kan er een mentorschap aangevraagd worden. Onze advocaten kunnen u in al deze gevallen adviseren.

Erfrecht

Tijdens het rouwen om een dierbare komt de afhandeling van de erfenis vaak erg ongelegen. Als de erfgenamen de erfenis aanvaarden, moeten ze het - als er geen testament is - eens worden over de omvang en de verdeling van de erfenis. Daarbij kan veel onenigheid ontstaan. Alle geschillen rond de afhandeling van een erfenis vallen onder het erfrecht. Een advocaat kan die geschillen in goede banen leiden en de familie zo een hoop leed en geruzie besparen.

Onenigheid over erfenis

Erfgenamen kunnen van mening verschillen over de omvang van de nalatenschap. Wat moet er allemaal worden verdeeld? Wie heeft er recht op het ouderlijk huis? En wie gaat het huis onderhouden als niemand het wil? Soms ontstaat er ruzie omdat een zoon zegt dat zijn vader hem vlak voor zijn dood de auto cadeau heeft gedaan. Accepteert u dit? Of moet de auto toch bij de verdeling worden betrokken? Als onafhankelijke experts van het erfrecht helpen wij erfgenamen hun erfenis zo eerlijk en harmonieus mogelijk te verdelen.

Onterft?

Soms kan een testament erg nadelig voor u uitpakken. U kunt bijvoorbeeld onterft zijn. In zo'n geval krijgt u helemaal niets. Moet u zich daarbij neerleggen? Of biedt het erfrecht toch nog mogelijkheden om iets over te houden aan de erfenis? Advocaat Scheffers adviseert u daarover.

Erfrecht? Snel een advocaat!

Als u verwacht dat de verdeling van een erfenis met veel conflicten gepaard zal gaan, is het verstandig om al vroeg advies in te winnen van een advocaat. Zo weet u goed wat uw rechten en mogelijkheden zijn en voorkomt u dat u achter het net vist.

 

Contact

Scheffers Advocatuur
Gorecht-Oost 175               
1e etage
Postbus 358
9600 AJ Hoogezand
T 0598 - 592 303
F 0598 - 592 307
info@scheffersadvocatuur.nl