telefoon_scheffers  0598 - 592 303     email_scheffers  info@scheffersadvocatuur.nl     facebook scheffers

Klachtenregeling

  • Home
  • Klachtenregeling

ARTIKEL 1: terminologie

Scheffers Advocatuur is de naam van het advocatenkantoor van van mr. M.S. Scheffers, dat in de vorm van een eenmanszaak wordt gevoerd en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50923005.

De cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon, die aan mr. M.S. Scheffers opdracht heeft gegeven tot het verrichten van juridische diensten/bijstand.

De klachtenfunctionaris: mr. M.S. Scheffers

  ARTIKEL 2: klacht

Scheffers Advocatuur streeft ernaar de aan haar verstrekte opdrachten naar tevredenheid van de cliënt uit te voeren.

In het geval de cliënt meldt dat hij/zij ontevreden is over de wijze waarop de opdracht door is uitgevoerd, of als de cliënt anderszins ontevreden is, probeert de behandelend advocaat de klacht in eerste instantie, zo mogelijk middels een persoonlijk gesprek, op te lossen met de cliënt.

  ARTIKEL 3: informatie over klachtenprocedure deken

Indien de cliënt van mening blijft dat zijn of haar klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, wordt de cliënt erop gewezen dat hij of zij de mogelijkheid heeft om zijn of haar klacht kenbaar te maken aan de deken van de orde van advocaten.

Contact

Scheffers Advocatuur
Gorecht-Oost 175               
1e etage
Postbus 358
9600 AJ Hoogezand
T 0598 - 592 303
F 0598 - 592 307
info@scheffersadvocatuur.nl