telefoon_scheffers  0598 - 592 303     email_scheffers  info@scheffersadvocatuur.nl     facebook scheffers

Tarieven

Bij Schefffers Advocatuur willen we graag mensen tegen een eerlijke prijs bij kunnen staan. Daarom hanteren we een scherp uurtarief dat lager ligt dan het landelijk gemiddelde.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Veel mensen zien uit financiële overwegingen af van een advocaat. Vaak onnodig! Voor cliënten met een lager inkomen is Gesubsidieerde Rechtsbijstand in het leven geroepen: de Raad voor Rechtsbijstand betaalt voor hen een deel van de advocaatskosten. Mensen met een inkomen van rond het bijstandsniveau komen naast Gesubsidieerde Rechtsbijstand vaak ook nog in aanmerking voor Bijzondere Bijstand: extra geld dat gemeentes uitkeren in geval van extra kosten of ziekte.

Gratis advocaat?

Sommige mensen kunnen geheel kosteloos gebruik maken van onze diensten. Bijvoorbeeld door Gesubsidieerde Rechtsbijstand te combineren met Bijzondere Bijstand. Daarnaast kunnen mensen met een Rechtsbijstandverzekering vaak de keuze maken om hun procedure door een zelf gekozen advocaten te laten voeren. De Rechtsbijstandverzekeraar betaalt in dat geval de advocaatkosten voor u. 

Gesubsidieerde Rechtsbijstand inkomensafhankelijk

Uw inkomen bepaalt of u in aanmerking komt voor Gesubsidieerde Rechtsbijstand en zo ja, hoe hoog het bedrag is dat u zelf nog aan uw advocaat moet betalen. De Raad voor Rechtsbijstand betaalt de rest. Let op: het gaat hier om verzamelinkomens.

Korting op griffierechten

Bij gerechtelijke procedures moet u wel vaak griffierechten betalen. Ook kan het zijn dat er deurwaarderskosten verschuldigd zijn. Als u in aanmerking komt voor Gesubsidieerde Rechtsbijstand krijgt u een korting op die griffierechten. De deurwaarderskosten worden in dat geval ook vergoed. Weten of u in aanmerking komt voor Gesubsidieerde Rechtsbijstand? U vindt alle relevante informatie hierover op de website van de Raad voor Rechtsbijstand

Contact

Scheffers Advocatuur
Gorecht-Oost 175               
1e etage
Postbus 358
9600 AJ Hoogezand
T 0598 - 592 303
F 0598 - 592 307
info@scheffersadvocatuur.nl