telefoon_scheffers  0598 - 592 303     email_scheffers  info@scheffersadvocatuur.nl     facebook scheffers

ICT & Privacy

ICT RECHT

 

ICT-recht betreft feitelijk al het rechtsverkeer anno 2015, omdat veel dienstverlening en communicatie via de digitale weg verloopt. Of het nu gaat om bedrijven of particulieren. ICT-recht heeft raakvlakken met alle rechtsgebieden en in het bijzonder natuurlijk met de ICT dienstverlening. 

 

Voor wat betreft de ICT dienstverlening gaat het onder meer om bescherming, beheer en overname van domeinnamen, merkenrecht, huisstijl bescherming, ICT contracten aangaande webhosting, contracten voor applicatiebeheer en ontwikkeling, aansprakelijkheid providers en meer. Verder gaat het onder andere om informatiebescherming via het auteursrecht, online sluiten van overeenkomsten, telewerken, het digitaal ter hand stellen van algemene voorwaarden, computercriminaliteit, bescherming van de privacy en de vrijheid van meningsuiting. Zowel voor ICT bedrijven als klanten van deze bedrijven verlenen wij juridische diensten. Wij maken de vertaalslag van ICT naar het juridische en omgekeerd. Dat is onmisbaar bij een ICT geschil. 

 

IE recht

 

IE recht staat voor intellectuele eigendom. Een verzamelnaam voor een aantal rechten zoals het auteursrecht, merkenrecht,kwekersrecht en octrooirecht. Bent u actief als schrijver, blogger, vlogger, fotograaf, kunstenaar, uitvinder, ontwerper, architect of creëert u op andere wijze, dan worden u creaties beschermd door het IE recht. Dat betekent dat uw investering in tijd en geld beschermd wordt. Anderen mogen uw werk niet zomaar overnemen, kopiëren, verspreiden of op enigerlei openbaar maken. 

 

Bent u van mening dat iemand er met uw creatie vandoor gaat, maakt u dan een afspraak bij Scheffers Advocaten: wij beschermen uw intellectuele eigendomsrechten. 

 

 

Handelsnaam 

 

Ondernemers worden steeds creatiever. Helaas niet iedereen. Steeds vaker worden succesvolle handelsnamen door derden ‘geleend’ om meer aandacht op zich te vestigen. U loopt hierdoor klanten en dus omzet mis. Op het gebied van de handelsnaam is zeer veel jurisprudentie. Wij kunnen u hierin adviseren en indien nodig voor u procederen bij de Nederlandse rechter of bijvoorbeeld bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

 

Merkenrecht

 

Heeft u een uniek logo bedacht of laten maken en in gebruik genomen als beeldmerk of woordmerk? Deponeer dit logo, zodat u beschermd wordt tegen inbreuk door anderen. Is er iemand anders die gebruik maakt van uw logo, of van een soortgelijk logo, kleurgebruik, woord- of beeldgebruik, trekt u dan aan de bel bij Scheffers Advocaten. Dat is namelijk niet toegestaan zonder uw toestemming. Zelfs bij minimale overname van een logo kan er verwarring ontstaan waardoor u omzet misloopt. Dat kunnen wij voorkomen. 

 

Auteursrecht

 

Als er sprake is van een origineel gebruik van woorden (een eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijke stempel van de maker), dan worden uw woorden beschermd door het auteursrecht. Deze auteursrechtelijke bescherming gaat verder dan u waarschijnlijk vermoed. Zo is het zelfs mogelijk om de status updates van uw Social media profiel auteursrechtelijk te beschermen. 

 

Scheffers Advocaten is zeer thuis in het auteursrecht. Wordt hetgeen u heeft geschreven gebruikt door een ander zonder uw toestemming; wij beschermen uw woorden. 

 

Privacy

Door diverse wetgeving op nationaal en Europees niveau wordt onze privacy beschermd. Niet alleen de Grondwet, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, maar ook bijvoorbeeld (met name) de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) beschermd de privacy. 

Scheffers Advocaten helpt om de privacy te beschermen indien deze is geschonden. 

 

Offline en online

 

Privacyschending kan voorkomen op de werkvloer, thuis (offline) of op het internet (online). Scheffers Advocaten beschermd privacy, maar we doen meer. Wij adviseren instellingen, bedrijven en organisaties over het waarborgen van privacy. Of het nu gaat om de privacy van leerlingen binnen het onderwijs, werknemers binnen een bedrijf of patiënten binnen een organisatie of instelling. 

 

Voor de bescherming van uw privacy weten wij precies hoe we nationale en Europese wetgeving op het gebied van privacybescherming moeten verbinden met het algemene Nederlandse civiele recht nou rechtspositie zo sterk mogelijk neer te zetten.

 

Social Media/Facebook

 

Social Media en met name Facebook is razend populair. Geen wonder dat u actief bent op Social Media. Dit gaat echter wel ten koste van uw privacy. Althans dat is de gedachte. Deze gedachte is niet helemaal onterecht. Maar voor een groot deel ligt onwetendheid ten grondslag aan het blootgeven van uw privacy: u wilt uw privacy wel beschermen, maar  u wilt ook gebruik maken van Social Media. Hoe gaat u deze twee dingen met elkaar combineren zodat u profiteert van optimale privacybescherming en van Social Media?  

 

Naast specialist op het gebied van de privacybescherming, is Scheffers Advocaten ook actief in het houden en organiseren van workshops op het gebied van Social Media en Privacy. Zo helpen wij u om privacy schending te voorkomen, want daar heeft u simpelweg baat bij. 

Contact

Scheffers Advocatuur
Gorecht-Oost 175               
1e etage
Postbus 358
9600 AJ Hoogezand
T 0598 - 592 303
F 0598 - 592 307
info@scheffersadvocatuur.nl