telefoon_scheffers  0598 - 592 303     email_scheffers  info@scheffersadvocatuur.nl     facebook scheffers

Werk & Inkomen

Ontslag

U kunt uw baan kwijtraken door een reorganisatie. Of om redenen die uw werkgever volgens u ten onrechte aanvoert. Het kan ook zijn dat uw salaris niet wordt uitbetaald of dat uw werkgever dingen van u vraagt die niet in uw contract staan. Deze zaken vallen onder het arbeidsrecht. Wij adviseren u bij al uw arbeidsconflicten. Natuurlijk kunnen we u ook bijstaan in een rechtszaak.

In veel gevallen biedt de werkgever een vaststellingsovereenkomst aan. Laat deze altijd nakijken door een advocaat, om te voorkomen dat u geen WW uitkering krijgt. Vaak krijgen we het voor elkaar dat uw werkgever de kosten voor juridisch advies vergoedt.

Uitkering

Het krijgen van een uitkering is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. U moet aan allerlei voorwaarden voldoen en krijgt er een hoop verplichtingen bij. Er zijn ontzettend veel voorbeelden te noemen waarom een uitkering kan worden beëindigd. Een uitkering van de gemeente kan bijvoorbeeld ingetrokken worden als de gemeente denkt dat u samenwoont of omdat u extra bijverdient. De gevolgen zijn dan enorm. De uitkering wordt beëindigd, ingetrokken en teruggevorderd. Dit kan soms betekenen dat u duizenden euro’s moet terugbetalen aan de gemeente.  

Bij bezwaar procedures is het zaak om alle gronden correct aan te voeren. Een fout in de bezwaarprocedure kan u tot in (hoger)beroep blijven achtervolgen.  U doet er daarom goed aan om bij dergelijke problemen direct advies in te winnen bij een advocaat.

Arbeidsongeschiktheid

Als u niet in staat bent om te werken kan het zijn dat u een WAO of een WIA uitkering heeft. Ook deze uitkering kan worden beëindigd omdat het UWV van mening is dat het wel meevalt met uw arbeidsongeschiktheid. U krijgt te maken met onderzoeken van arbeidsdeskundigen die een eigen mening vormen over wat uw wel of niet kan. Als u het daar niet mee eens bent. 

 

Contact

Scheffers Advocatuur
Gorecht-Oost 175               
1e etage
Postbus 358
9600 AJ Hoogezand
T 0598 - 592 303
F 0598 - 592 307
info@scheffersadvocatuur.nl