telefoon_scheffers  0598 - 592 303     email_scheffers  info@scheffersadvocatuur.nl     facebook scheffers

Wonen & Huur

(ver)koop van een woning of bedrijfspand

De koop van een woning of bedrijfspand zorgt vaak voor problemen. Het komt helaas vaak voor dat een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt. U kunt als koper geconfronteerd worden met verborgen gebreken. Of u wordt als verkoper ten onrechte aansprakelijk gesteld voor herstelkosten, terwijl u de gebreken van te voren heeft gemeld aan de koper. In dit soort gevallen kunt u bij ons terecht voor juridische ondersteuning. 

 

Burenrecht

Uw woonplezier kan enorm beïnvloed worden door de verstandhouding met de buren. Het komt voor dat er verschil van mening is over de erfgrens of de hoogte van de grensafscheiding. Ook hebben sommige woningen te maken met een recht van overpad of een mandelige oprit waarover heibel ontstaat met de buren.

 

Bouw van een woning of bedrijfspand

Ook voor een koopcontract aan de orde is, kunnen er de nodige problemen ontstaan. In juridisch opzicht komt er nogal wat kijken bij de bouw van een woning of bedrijfspand. Vaak ontstaat er tussen de opdrachtgever en de aannemer verschil van mening over de kwaliteit van het bouwwerk, meerwerk of de betaling van de (deel)facturen. Wij adviseren zowel opdrachtgevers en aannemers over de totstandkoming en de uitleg van de overeenkomsten en kunnen partijen bijstaand als een gerechtelijke of arbitrage procedure nodig is.

 

Huurrecht

Als huurder en verhuurder kunt u te maken krijgen met een woning die er slechter aan toe is dan in de huurovereenkomst staat beschreven. Er kan lekkage zijn, er kan kortsluiting optreden of er zit schimmel onder de vloer. Als de verhuurder deze problemen snel verhelpt is er niet veel aan de hand. Helaas weigeren sommige verhuurders dit. Wij kunnen u adviseren bij geschillen die onder het huurrecht vallen. In het ergste geval kunnen we u bijstaan in een rechtelijke procedure.

Conflict huurrecht --> snelle oplossing

Bij huurconflicten is een snelle oplossing van groot belang. Het gaat vaak om huurwoningen met gebreken die het wonen bemoeilijken. Met onze uitgebreide kennis van het huurrecht zorgen wij voor die snelle oplossing. Want hoe eerder de oplossing, hoe eerder u weer prettig woont.

Huur incasso

Als verhuurder kunt u in financiële problemen komen als uw huurders de huur niet (op tijd) betalen. Indien de huur gedurende een langere periode niet wordt voldaan of als uw huurders voor overlast zorgen, kunt u de huurovereenkomst laten ontbinden. Wij doen dat graag voor u.

Huurcommissie

 

Vaak worden verhuurders geconfronteerd met huurders die allerlei geschillen voorleggen aan de Huurcommissie. Als deze de huurder in het gelijk stelt en u bent het daar niet mee eens, moet u snel actie ondernemen. U heeft maar beperkte tijd om de rechter te vragen om de uitspraak van de Huurcommissie te vernietigen. Wacht daarom niet te lang met het inroepen van juridische ondersteuning.

Contact

Scheffers Advocatuur
Gorecht-Oost 175               
1e etage
Postbus 358
9600 AJ Hoogezand
T 0598 - 592 303
F 0598 - 592 307
info@scheffersadvocatuur.nl