telefoon_scheffers  0598 - 592 303     email_scheffers  info@scheffersadvocatuur.nl     facebook scheffers

Nieuws

  • Home
  • Nieuws
  • Raad van State stelt cliënten Scheffers Advocaten in het gelijk

Raad van State stelt cliënten Scheffers Advocaten in het gelijk

De Raad van State heeft het beroep dat mr. M.S. Scheffers namens zijn cliënten instelde tegen de gemeenteraad van de gemeente Menterwolde, gegrond verklaard.

 De gemeenteraad verklaarde eerder het door Scheffers Advocaten ingediende bezwaar tegen het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente Menterwolde ongegrond. De Raad van State zette hier een streep door.

De casus:

Onze cliënten proberen al ruim zeven jaar toestemming te verkrijgen om hun perceel te mogen splitsen. Hun wens is om de ene helft van het perceel te verkopen en met de opbrengst de herbouw van de eigen woning te financieren. De gemeente heeft tot dusver iedere vorm van medewerking geweigerd. De afgelopen jaren is er diverse malen geprocedeerd, zonder resultaat.

Doordat de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan heeft vastgesteld, vonden wij een nieuwe mogelijkheid om het verzoek opnieuw voor te leggen. Naar onze mening pasten de plannen van onze cliënten binnen het door de gemeenteraad vastgestelde beleid. Om die reden maakten wij bezwaar tegen de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan. De gemeenteraad verklaarde het bezwaar ongegrond. Aangezien de gemeenteraad geen stedenbouwkundig onderzoek ten grondslag had gelegd aan haar besluit, zagen wij mogelijkheden om beroep in te stellen bij de Raad van State.

De Raad van State deelde dit standpunt en verklaarde het beroep op dit punt gegrond. De gemeenteraad moet binnen 26 weken een nieuwe beslissing nemen op het bezwaarschrift.

De volledige uitspraak is te vinden op de site van de Raad van State:

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=73257&summary_only=&q=menterwolde

Contact

Scheffers Advocatuur
Gorecht-Oost 175               
1e etage
Postbus 358
9600 AJ Hoogezand
T 0598 - 592 303
F 0598 - 592 307
info@scheffersadvocatuur.nl